Kamu hizmet standartları

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TÜTÜN EKSPERLİĞİ  YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA
NO

HİZMETİN
ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)

1

İzin İşlemleri

İzin formu

1 gün

2

Yurtiçi Ve Yurtdışı Görevlendirmeler

Davet mektubu veya kabul belgesi, dilekçe

10 Gün

3

Öğretim Görevlisi Başvuru İşlemleri

Dilekçe, Özgeçmiş, mezuniyet belgesi, transkript, ALES sonuç belgesi, Y.Lisans Belgesi veya alanı ile ilgili iki yıl tecrübe belgesi, nüfus cüzdan sureti, 2 fotoğraf

İlan edilen tarihler içerisinde

4

1 gün

5

Sağlık İşlemleri

Muayene istek bildirim formu

1 gün

6

Öğrenci Yeni Kayıt İşlemleri

Aday Bilgi Formu, ÖSYM sonuç belgesi, lise diploması, öğenim harcı dekontu, 12 fotoğraf, renk körlüğü raporu.

İlan edilen tarihler içerisinde

7

Kayıt Yenileme

Elektronik ortamda” http://ubs.cbu.edu.tr/ “ders seçimi yapılması, kaydının danışmanı tarafından onaylanması.

Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde

8

Kayıt Dondurma İşlemleri

Dilekçe, kayıt dondurma formu ,mazeretini gösteren belge.

2 hafta

9

Ders Muafiyetleri

Dilekçe, muafiyet istediği derslerin ders içeriği, transkript

2 hafta

10

Yatay Geçiş İşlemleri

Dilekçe, ders içerikleri, transkript

1 ay

11

Burs – Kredi İşlemleri

Başvuru formu,

Başvuru bitiminden itibaren 15 gün


12

Kayıt Sildirme

Dilekçe

1 günKAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TÜTÜN EKSPERLİĞİ  YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA
NO

HİZMETİN
ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)

13

Ders Programları, Sınavlar

Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ders ve sınav programı

1 Ay

14

Tek Ders Sınavı

Dilekçe

Yüksekokul Yönetim Kurulunu belirlediği tarihler içerinde

15

Ek Sınav Hakkı

Dilekçe

Yüksekokul Yönetim Kurulunu belirlediği tarihler içerinde

16

Yüksekokul Temsilcisi Seçimi

Dilekçe

2 hafta

17

Öğrenci Staj İşlemleri

Dilekçe, ilgili birimin staj yönergesindeki evraklar

2 ay

18

Sınıf ve Okul Temsilci Seçimleri

Dilekçe, Sabıka Kaydı .2 ,Fotoğraf

15 gün

19

Muafiyet Talepleri

Dilekçe

7 gün

20

Öğrenci Belgesi

Öğrenci Kimliği

1 gün

21

Öğrenci Disiplin Suçları Soruşturmaları

Şikâyet dilekçesi,Tutanak

Yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde

 

22

Mezuniyet İşlemleri (Diploma)

               http://ubs.cbu.edu.tr/ “

İlgili evrakların Öğr. İşl. Dai.Başkanlığına gönderilmesinden sonra 2 ay

 

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TÜTÜN EKSPERLİĞİ  YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA
NO

HİZMETİN
ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)

23

Öğrenci Kayıt Silme Ve İlişik Kesme

İlişik Kesme Dilekçesi

1 gün

24

Dikey Geçiş İşlemleri

Mezuniyet Bel.,Ders İçerikleri, Yerleşti Bel.,Transkript

15 gün

25

Personel Maaşları, Ek Ödemeler Ve Yolluk Harcırah İşlemleri

Dilekçe, personel hareketleri onay belgesi

5 gün

26

Birim Faaliyet Raporu

Belirtilen Takvim içerisinde

27

Arşiv İşlemleri

Arşivlenecek desimal dosyaları

1 yıl

28

Taşınır Mal Kayıt Kontrol İşlemleri

Taşınır İhtiyaçları İstek Formu 
(1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu-Taşınır  Mal Yönetmeliği)

 30 gün

29

Taşınır Mal Kayıt Kontrol İşlemleri
Taşınır Mal Kayıt Kontrol İşlemleri

Giriş belgesi(Fatura-Üretim Maliyet Raporu-Hibe teslim alma formu-devir çıkış Taşınır İşlem Fişi-) Taşınır İstek Belgesi- Taşınır İşlem Çıkış Fişi-Zimmet Raporu-Dayanıklı Taşınırlar listesi Devir İstek Formu-Taşınır İşlem Fişi devir çıkışı- (Taşınır Mal Yönetmeliği 16-………..24)

3 işgünü

30

Taşınır Mal Kayıt 29Kontrol İşlemleri

Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Belgesi-Taşınır İşlem hurda çıkışı-Komisyon oluşum Tutanağı (Taşınır Mal Yönetmeliği 27-28. maddeleri)

30 gün

31

Taşınır Mal Kayıt Kontrol İşlemleri

Komisyon Oluşum Tutanağı-Sayım Tutanağı-Taşınır Sayım Döküm Cetveli-Harcama Birimi Yönetim Hesabı Cetveli-Ambar devir teslim Tutanağı. (Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 32)

3 iş günü

32

Taşınır Mal Kayıt Kontrol İşlemleri

Zimmet Değişim ve Teslim Formu-Hurda Bildirim Formu (Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 18) 

3 iş günü


  • Uzaktan Eğitim
  • Eğitim Kataloğu
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik