ÖZGEÇMİŞ

Öğr. Gör.Tolga ZORBA

 

Doğum Yılı ve Yeri

:

1976, Diyarbakır

Yazışma Adresi

:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tütün Eksperliği Yüksekokulu Akhisar 

/Manisa/TÜRKİYE

Telefon

:

0 (236) 4126896

E-posta

:

tolga.zorba@cbu.edu.tr

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Bölüm

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Fen Bilimleri

Tarla Bitkileri

Yüksek Lisans

2008

Türkiye

Celal Bayar Üniversitesi

Tütün Eksperliği Y.O

Tütün Eksperliği Y.O

Lisans

1999

 

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Üniversite

Ülke/Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Celal Bayar

Manisa

Tütün Eksperliği Y.O.

Öğr Gör

2012-………

Celal Bayar

Manisa

Tütün Eksperliği Y.O.

Arş. Gör

2008-2012

Ondokuz Mayıs

Samsun

Fen Bilimleri Enstitüsü

Arş. Gör.

2004-2008

Celal Bayar

Manisa

Tütün Eksperliği Y.O.

Arş. Gör.

2000-2004

 

UZMANLIK ALANLARI

Tütün Ekspertizi, Tütün Fermantasyonu, Tütün Harmanlama, Tütün Mamulleri Fabrikasyonu, Yaprak Tütün İşleme, Tütüncülük Politikası, Bilişim, Tütün Mamulleri Kalite Kontrol, Tütün İşleme

 

Yönetim Görevi ve Kurul Üyelikleri

Üniversite

Görev

Yıl

Celal Bayar

Tütün Eksperliği Yüksekokulu  Müdür Yardımcılığı

2012-……

Celal Bayar

Tütün Eksperliği Yüksekokulu Yönetim Kurulu

2012-……

 

 

 

Tezler

Yüksek Lisans

ZORBA,T., 2008. Karadeniz Bölgesine En Uygun Tutun Çeşit ve Hatlarının Tespiti ile Ürünlerin Ekspertiz Değerleri Üzerine Bir Çalışma, OMU Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

 

 ÖZGÜN YAYINLARI

 

SCI Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Oden. S., Demirci, M., Zorba, T.  Tütün (Nicotiana tabacum L.)'de Görülen Yalancı Orabanş Hastalığına Karşı Bazı Organik Uygulamalar, 2004, Ekoloji Dergisi 13, 51, S:20-25.

 

 

Uluslararası Sempozyumda Tam Metin Olarak Yayınlanan Bildiriler

Gül, A.U. ve Gençler, F., Türkekul, B., Zorba, T. 2017. Using Linear Programming to Allocate Rural and Forest Areas to Recreational Activities, 6th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, Tam Metin Bildiri Kitabı, 12-14 Mayıs 2017, Antalya, 57-58.

Gül, A.U. ve Gençler, F, Türkekul, B., Zorba, T. 2017.  Minimization of Distrubition of Tobacco Products Using Linear Programming: Akhisar Province Case Study, 6th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, Tam Metin Bildiri Kitabı, 12-14 Mayıs 2017, Antalya, 55-56.

 

 

 

Atıf Sayısı

SCI-Expanded Dergilerde

1

Ulusal Hakemli Dergilerde

3

 

 

 


 

 

Son İki Yılda Verilen Dersler

Yıl

Dönem

Bölüm

Ders Adı

Düzey

2015-2016

Güz

Tütün Tekn. Müh.

Temel Bilgisayar Tekn. Kull.

Lisans

2015-2016

Güz

Tütün Tekn. Müh.

Tütün Değerlendirme ve Ekspertizi

Lisans

2015-2016

Güz

Tütün Tekn. Müh.

Tütün Fermantasyonu ve Bakımı

Lisans

2015-2016

Güz

Tütün Tekn. Müh.

Tütün Harmanlama

Lisans

2015-2016

Güz

Tütün Tekn. Müh.

Tütün Mamulü Kalite Kontrol

Lisans

2015-2016

Güz

Tütün Tekn. Müh.

Araştırma Projesi I

Lisans

2015-2016

Bahar

Tütün Tekn. Müh.

Temel Bilgisayar Bilimleri

Lisans

2015-2016

Bahar

Tütün Tekn. Müh.

Makine Bilgisi

Lisans

2015-2016

Bahar

Tütün Tekn. Müh.

Tütün İşleme Tekniği

Lisans

2015-2016

Bahar

Tütün Tekn. Müh.

Tütün İşleme Makineleri

Lisans

2015-2016

Bahar

Tütün Tekn. Müh.

Tütün Mamulü Fabrikasyonu

Lisans

2015-2016

Bahar

Tütün Tekn. Müh.

Tütüncülük Politikası

Lisans

2015-2016

Bahar

Tütün Tekn. Müh.

Araştırma Projesi-II

Lisans

2015-2016

Bahar

Tütün Tekn. Müh.

Seminer

Lisans

2016-2017

Güz

Tütün Tekn. Müh.

Temel Bilgisayar Tekn. Kull.

Lisans

2016-2017

Güz

Tütün Tekn. Müh.

Tütün Değerlendirme ve Ekspertizi

Lisans

2016-2017

Güz

Tütün Tekn. Müh.

Tütün Fermantasyonu ve Bakımı

Lisans

2016-2017

Güz

Tütün Tekn. Müh.

Tütün Harmanlama

Lisans

2016-2017

Güz

Tütün Tekn. Müh.

Tütün Mamulü Kalite Kontrol

Lisans

2016-2017

Bahar

Tütün Tekn. Müh.

Araştırma Projesi I

Lisans

2016-2017

Bahar

Tütün Tekn. Müh.

Temel Bilgisayar Bilimleri

Lisans

2016-2017

Bahar

Tütün Tekn. Müh.

Makine Bilgisi

Lisans

2016-2017

Bahar

Tütün Tekn. Müh.

Tütün İşleme Tekniği

Lisans

2016-2017

Bahar

Tütün Tekn. Müh.

Tütün İşleme Makineleri

Lisans

2016-2017

Bahar

Tütün Tekn. Müh.

Tütün Mamulü Fabrikasyonu

Lisans

2016-2017

Bahar

Tütün Tekn. Müh.

Tütüncülük Politikası

Lisans

2016-2017

Bahar

Tütün Tekn. Müh.

Araştırma Projesi-II

Lisans

2016-2017

Bahar

Tütün Tekn. Müh.

Seminer

Lisans

 

Güncelleme Tarihi

26.04.2018  • Uzaktan Eğitim
  • Eğitim Kataloğu
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik