lisansüstü

2547 Sayılı Kanun uyarınca lisans üstü eğitim, Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini kapsar ve aşağıdaki kademelere ayrılır.

(1)   Yüksek Lisans: (Bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, master): Bir lisans öğretimine dayalı, eğitim - öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.

(2)   Doktora: Lisansa dayalı en az altı veya yüksek lisans veya eczacılık veya fen fakültesi mezunlarınca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlığa dayalı en az dört yarı yıllık programı kapsayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlıyan bir yükseköğretimdir.

(3)   Tıpta Uzmanlık: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.

(4)   Sanatta Yeterlik: Lisansa dayalı en az altı, yüksek lisansa dayalı en az dört yarı yıllık programı kapsayan ve orijinal bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora düzeyinde lisans üstü bir yükseköğretim eşdeğeridir.

 

Yüksekokulumuzdan mezun olarak lisans diploması almaya hak kazanan mezunlarımız, bir yüksek lisans programına kaydolabilmektedirler. Üniversitemizin Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde bulunan ve mezunlarımızın yüksek lisans yapabilecekleri bazı Anabilim dallarının linkleri şu şekildedir.

Tarımsal Bilimler Anabilim Dalı

Muhasebe Finansman Anabilim Dalı

Yönetim ve Organizasyon

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

  • Uzaktan Eğitim
  • Eğitim Kataloğu
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik