dr. Öğr. Ü. funda f. gençler


ÖZGEÇMİŞ

GENEL

Düzenleme Tarihi

10.04.2018

Unvanı, Adı Soyadı

Dr. Öğr.Üyesi Funda F. Gençler

Telefon no

0 236 412 68 96

GSM no

0 536 237 21 06

E-posta

funda.gencler@cbu.edu.tr

Faks no

0 236 412 33 20

YABANCI DİLLER

İngilizce

İyi 

Fransızca

Başlangıç seviyesi

ÖĞRENİM DURUMU

Doktora

Eylül 2002- Haziran 2009

EGE UNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilimdalı; AB ve Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım Uygulamalarının İncelenmesi ve Türkiye’de Sürdürülebilir Tarıma Yönelik Politikaların Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma: Zeytin Örneği.

Yüksek Lisans

(Eylül 1999-Ağustos 2002)

EGE UNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilimdalı; Türk Tarımı Açısından Doğrudan Gelir Desteği Sisteminin Değerlendirilmesi: Akhisar İlçesi Örneği.

Lisans

1991-1996

ATATÜRK UNIVERSİTESİ, Tarla Bitkileri Bölümü.

 AKADEMİK UNVANLAR        

Dr.Öğr.Üyesi

Tütün Eksperliği Yüksekokulu      Celal Bayar Üniv.       2011-

 

Misafir Öğretim Üyesi

Tarım Ekonomisi Bölümü, Bologna Üniv., İtalya  2013 ( 3 ay)

 

 

İDARİ GÖREVLER

Temmuz 2011-Eylül 2013

Rektörlük Uluslar arası İlişkiler Birimi Koordinatör Yardımcısı     

Eylül 2013-Nisan 2015

Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurucu Müdürü           

 

 

 

 

İŞ DENEYİMİ      

Eylül 2011-   

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatör Yard./ Tütün Eksperliği Yüksekokulu,

Yardımcı Doçent Doktor

Ocak 2011-

Eylül 2011

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Birimi, Doktor Araştırma Görevlisi (13/b 4 ile).

 Ocak 2010-

Ocak 2011

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Doktor Araştırma Görevlisi (13/b 4 ile).

  Kasım 2009-

 Ocak 2010

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tütün Eksperliği Yüksekokulu, Doktor Araştırma Görevlisi.

 Temmuz 2001-

 Kasım 2009

 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Araştırma Görevlisi (35. Madde ile görevli).

  Ekim 2000-

 Temmuz 2001

 Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tütün Eksperliği Yüksekokulu, Araştırma Görevlisi.

  Nisan 1998-

  Aralık 1998

 Garanti Leasing A.Ş., Kredi Pazarlama Analisti.

 Ekim 1996-

 Nisan 1998

 ESSU Arıtma A.Ş.,  Satış Mühendisi.

KATILDIĞI KURS VE SEMİNERLER

Mayıs 2013

TUBİTAK Sosyal Bilimler Projeleri Yazım Kursu, Anadolu Üniversitesi

Şubat 2013

“Uygulamalı PCM (Project Cycle Management) Eğitimi” Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı, DPD Proje Danışmanlık Eğitim Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti., Manisa.

Şubat 2011

"Bölge Aktörlerinin Proje Yazma ve Yürütme Kapasitesini Artırma Eğitimleri" Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı, DPD Proje Danışmanlık Eğitim Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti., Manisa.

Haziran 2008

“Agricultural Policy Analysis” MACE Yaz Okulu (Modern Agriculture in Central and Eastern Europe), Varşova –Polonya.

Ağustos 2004

“Doğa Eğitim Programı” Kazdağları, TUBİTAK Balıkesir.

Nisan 2003

“Organik Tarım Eğitimi” ETO (Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği, Ege Üniversitesi ve Tarım Bakanlığı, İzmir.

Nisan 2003

“NLP (Beyin Dili Programlama)” Elginkan Vakfı, Manisa.

Ocak 2003

“Stres Yönetimi”, EGESEM, İzmir.

Ocak 2003

“İş ve İnsan İlişkileri”, EGESEM, İzmir.

Mayıs 2002

“Marketing of Organic Products” Mediterranean Agronomic Institute of CHANIA, Ege Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü, İzmir.

Kasım 1998

“How Euro Effects on Turkey” Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Eğitim Semineri, İstanbul.

Şubat 1997

“Profesyonel Satıcılık” Sertifikası, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Yönetimi ve Muhasebe Araştırma Merkezi, İstanbul.

YAYINLAR

 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SCI-Expanded (Science Citation Index Expanded), SSCI (Social Science Citation Index),

tarafından taranan dergilerde yayımlanan makaleler

Şubat 2009

Artukoglu, M.M., E.Tarkan, F.Gencler and B.Miran, “Evaluating the Factors of Transition in Organic Cotton Production for Farmers: Case of Salihli, Turkey”, Bulg.J.Agric.Sci, 15: 77-83, Feb,2009.(SCI-Expanded)

Ocak 2009

Artukoglu, M.M., S.Isin, F.Gencler and C.Kocak, “Technical and Economical Analysis of Angora Rabbit Raising: Case of Turkey”, Journal of Animal and Veterinary Advances, 8 (5): 971-976, 2009, ISSN: 1680-5593, (SCI-Expanded)

 

SCI-Expanded, SSCI Tarafından Taranmayan Uluslar Arası Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Temmuz 2015

Bircan, İ. , Gencler,  F., ve Analysis of Innovation-Based Human Resources for Sustainable Development Procedia - Social and Behavioral Sciences,Volume 195, 3 July 2015, Pages 1348-1354.

Nisan 2011

Nardalı, S., Gençler F., Prospects of Turkish Organic Food Sector: Some Suggestions Improving the Market, Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati Fascicle I. Economics and Applied Informatics Years XVII – no1/2011 ISSN 1584-0409.

Mayıs 2010

Gençler F.,Artukoğlu M.M., “Food Production; Can It be Used as a Tool in Empowerment of Rural Women? A Case Study from Turkey”, The Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati Fascicle I – 2010. Economics and Applied Informatics. Years XVI – no 1 - ISSN 1584-0409.

Haziran 2003

Arslan Ö., Gencler F.,  “The Comparison of EU and Turkey Concerning Legal Regulations Imposed on Organic Agriculture”, Cahiers Options Mediterraneennes, p: 37-43, 2003.

 

 

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.

22-23 Aralık 2017

Gençler, F.,  Gül, A.U.,, Türkekul, B., Evaluating Ecological Footprint in Turkey: School of Tobacco Expertise Students Case Study, ISER 96th International Conference, İstanbul, , 76-80, (sözlü bildiri).

22-23 Aralık 2017

Türkekul, B.,  Gençler, F.,  Gül, A.U., Rural Poverty in Turkey: The Role of Agriculture, ISER 96th International Conference, İstanbul, 70-75, (sözlü bildiri).

3-6 Kasım 2016

Gül, A.U. ve Gençler, F., 2016. Kırsal ve Ormanlık Alanlarda Arazi Kullanımının Planlanması, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi ISRC 2016, Tam Metin Bildiri Kitabı, Antalya, 133-143.

6-9 Kasım 2016

Gül, A.U. and Gençler, F., Determining the Production Amount of Leaf Tobacco Using Goal Programming, VII International Scientific Agriculture Symposium, Proceeding Book, 6-9 October 2016, Jahorina, BOSNIA 669-675. (sözlü bildiri).

6-9 Kasım 2016

Gençler, F., and Gül, A.U., Minimization of the Cost of Contracted Tobacco Production Using Linear Programming, VII International Scientific Agriculture Symposium, Proceeding Book, 6-9 October 2016, Jahorina, BOSNIA 729-734. (sözlü bildiri).

14-16 Kasım2016

Gençler, F. ve Gül, A.U., 2016. Uluslararası Tütün Pazarında Türkiye'nin Yeri ve Önemi, International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, Tam Metin Bildiri Kitabı, , Antalya, 270-277.

11-13 Kasım 2012

Gencler,  F., ve İ. Bircan,  Contribution of the Agriculture Sector in Sustainable Development in Eurasian Countries: Evaluating Risks and Opportunities International Conference on Eurasian Economies 11-13 October 2012 – Almaty, KAZAKHSTAN, pp.81-88. (sözlü bildiri).

 

27-29 Eylül 2012

Gencler, F. , Socio-Economic and Environmental Impacts of Biofuels: An Evaluation for the Future Generations 23rd International Scientific Expert Congress on Agriculture and Food Industry - Izmir 2012(sözlü bildiri).

06-07 Kasım 2011

Koçtürk,O.M., Artukoğlu,M.M , Gencler, F., Cooperative Trading System Applications At Economic Crisis Periods In Turkey, XX. International Turkısh Cooperative Congres, , Ankara/ TURKEY, pp.132-143. (poster bildiri).

29-30 Eylül 2005

Yercan, M, Artukoglu, M.M ve Gencler,  F., Corporation Trends in Cooperative Marketing, XVIII. International Turkish Cooperatives Congress, 29-30 September 2005, Ankara-Turkey, pp.163-167.  (poster bildiri).

30 Ağustos- 3 Eylül 2005

Gencler, F. , Artukoglu M.M., Agro Tourism in Rural Development: Karaburun Women Agro-Tourism Project Case Study, 17. European Seminar on Extension Education, August 30-September 3, 2005, Izmir, Turkey, pp.258-265. (sözlü bildiri).

 Uluslararası Kongrede Özet Metin Olarak Yayınlanan Bildiriler

12-14 Mayıs 2017

Gül, A.U., Gençler, F., Türkekul, B. ve Zorba, T., 2017. Minimization Distribution of Tobacco Products Using Linear Programming: Akhisar Province Case Study, International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, Abstracts Book, Ed. Ömer Kürşad Tüfenkçi, ,Prag, 53-54.

12-14 Mayıs 2017

Gül, A.U., Gençler, F., Türkekul, B. ve Zorba, T., 2017. Using Linear Programming to Allocate Rural and Forest Areas to Recreational Activities, International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, Abstracts Book, Ed. Ömer Kürşad Tüfenkçi, , Prag, 55-56.

3-6 Kasım 2016

Gül, A.U. ve Gençler, F., 2016. Biyo Yakıt Kullanımında Son Gelişmeler ve Türkiye’nin Temiz Enerji Politikaları, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi ISRC 2016, Özet Bildiri Kitabı, Antalya, s.40.

14-16 Kasım 2016

Gül, A.U. ve Gençler, F., 2016. Transport Modeli Kullanılarak Sigara Dağıtımının Planlanması: Manisa İli Örneği. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education,  Abstract Book,  Antalya, 189-190.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Aralık 2007

Artukoğlu, M.M., Ş.Işın, F.Gençler ve Ç.Koçak, “Türkiye'de Ankara Tavşanı Yetiştiriciliğinin Genel Özellikleri, Sorunları ve Çözüm Önerileri”, E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 44(2): 49-64, 2007 (ISSN 1018-8851).

Temmuz 2007

 Gençler F.,  “Tarımsal Üretimde Çevre Duyarlılığı; Türkiye AB Entegrasyon Sürecinde Çevrenin Korunmasına İlişkin Neler Yapmalı?” Tarım Türk Dergisi, No:6 Yıl:2 Sayfa 19-20, 2007.

Mayıs 2003

Gençler F.,  Arslan Ö., “Türkiye’de Organik Tarımla İlgili Son Yasal Düzenlemeler” Buğday Dergisi, Sayı:21, sayfa 13-15, 2003 (ISSN 1302 5554).

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

25-27 Mayıs 2016

Gencler F., Turkekul B., Azbar N., Zeytinyağı Üretiminde Sürdürülebilirliğin ve Rekabetçiliğin Güçlendirilmesi, XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

22-25 Şubat 2011

Gençler, F., Artukoğlu M. M., Zeytin – Çevre Etkileşiminin Üretim ve İşleme Sanayii Açısından Değerlendirilmesi, Ulusal Zeytin Kongresi, ss.212-224, 22-25 Şubat 2011, Akhisar, Manisa (sözlü bildiri).

22-25 Şubat 2011

Türkekul, B., Gençler,F., Yıldız, Ö., Uluslararası Zeytinyağı Piyasasındaki Son Gelişmeler: Türkiye İçin Fırsatlar Ulusal Zeytin Kongresi, ss.309-317, 22-25 Şubat 2011, Akhisar, Manisa (sözlü bildiri).

22-24 Eylül 2010

Gençler, F., Artukoğlu M. M., Zeytin Tarımında ve İşleme Sanayiinde Çevreye Yönelik Tutumların Değerlendirilmesi: Edremit Körfezi Örneği, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, ss.629-636, 22-24 Eylül 2010, Şanlıurfa (sözlü bildiri).

22-24 Eylül 2010

Gençler, F., Yıldız, Ö., Özden, F., Türkekul, B.,  Bölgesel Kalkınma Hedeflerinde Önceliklerin Belirlenmesi; Tarım Sektöründe Yoğunlaşma Analizi Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, ss.461-468, 22-24 Eylül 2010, Şanlıurfa (sözlü bildiri).

25-27 Haziran 2008

Gençler, F., Türkekul, B., Türkiye’de Beyaz Et Sektörünün AB Uyum Süreci Açısından Değerlendirilmesi, VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi, ss.105-113, 25-27 Haziran 2008, Bursa (sözlü bildiri).

25-27 Haziran 2008

Artukoğlu, M.M. ve Gençler, F., AB'de Tarımda Çevreye Bilincinin Arttırılmasına Yönelik Uygulamalar ve Türkiye için Öneriler, VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, ss.271-280, 25-27 Haziran 2008, Bursa (poster bildiri-tam metin).

02-03 Ekim 2003

Artukoğlu, M.M ve Gençler, F.,Türkiye ve AB'de Zeytinyağına İlişkin Son Uygulamaların Değerlendirilmesi,Türkiye 1. Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Sempozyumu Bildirileri, ss.141-148, 02-03 Ekim 2003, İzmir (sözlü bildiri).

18-20 Eylül 2002

Olgun A., Gençler, F., Arslan Ö., “Doğrudan Gelir Desteği Projesi ve Bu Projeyle İlgili Yapılmış Yayım Çalışmalarının Değerlendirilmesi: Akhisar İlçesi Örneği”, V. Tarım Ekonomisi Kongresi, Erzurum (sözlü bildiri).

Diğer Yayınlar

Ulusal Diğer Bilimsel Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Temmuz 2007

 Gençler F.,  “Tarımsal Üretimde Çevre Duyarlılığı; Türkiye AB Entegrasyon Sürecinde Çevrenin Korunmasına İlişkin Neler Yapmalı?” Tarım Türk Dergisi, No:6 Yıl:2 Sayfa 19-20, 2007.

Mayıs 2003

Gençler F.,  Arslan Ö., “Türkiye’de Organik Tarımla İlgili Son Yasal Düzenlemeler” Buğday Dergisi, Sayı:21, sayfa 13-15, 2003 (ISSN 1302 5554).

 

 

 

Kitaplar

 

Eylül 2009

Artukoğlu M. M., Gençler F.,  “Zeytin Üretim ve İşleme Sanayinde Çevre Bilincinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma: Edremit Körfezi Örneği” İzmir Ziraat Mühendisleri Odası,Yayın No:7, İzmir.

Aralık 2008

Artukoğlu M. M. , Işın Ş., Gençler F., Koçak Ç., “Türkiye’de Ankara Tavşanı Yetiştiriciliğinin Bugünkü Durumu ve Ürünlerinin Pazarlanması Olanakları” İzmir Ziraat Mühendisleri Odası,Yayını ISBN 978-975-97575-1-9, İzmir.

Şubat 2003

Gençler F., Artukoğlu M. M., “Türk Tarımı Açısından Doğrudan Gelir Desteği Sisteminin Değerlendirilmesi: Akhisar İlçesi Örneği”, İzmir Borsası, Yayın No: 79, İzmir.

 Uluslararası Kitap Bölümü

2017

Gül, A.U. ve Gençler, F., Türkekul, B., Zorba, T.,   Kırsal ve Ormanlık Alanlarının Rekreaasyon Faaliyetlerine Ayrılmasında Dogrusal Programlama Kullanımı, Sosyal, Bilimlerde Güncel Yaklasımlar, LAP LAMBERT Academic Publishing, Mauritus, ISBN:978-620-2-00626-2, 143,151.

2017

Gül, A.U. ve Gençler, F., Türkekul, B., Zorba, T., Doğrusal Programlama ile Tütün Mamülleri Dağıtımının Minimizasyonu: Akhisar Örneği Sosyal, Bilimlerde Güncel Yaklasımlar, LAP LAMBERT Academic Publishing, Mauritus, ISBN:978-620-2-00626-2, 115-122.

2017

Gencler,  F., ve İ. Bircan, Contribution of the Agriculture Sector to Sustainable Development in Eurasian Countries: Evaluating Risks and Opportunities, Eurasian Economies in Transition, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, UK, ISBN (10):1-4438-1266-8, 424-439.

2016

Gül, A.U. ve Gençler, F., Transport Modeli Kullanılarak Sigara Dağıtımının Planlanması: Manisa İli Örneği. Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Kapsamında Stratejik Araştırmalar-Güncel Konular, Tartışmalar ve Uygulamalar, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, Germany, ISBN: 978-3-659-96544-9, 297-303.

PROJELER

Mayıs 2013- Mayıs 2014

500 Yıllık Şifahane Tıp Tarihi Müzesi İle Hayat Buluyor, Zafer Kalkınma Ajansı 2013 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı, Uzman.

Ağustos 2011-

Ağustos 2012

“Zeytinyağı Üretiminde Sürdürülebilirliğin ve Rekabetçiliğin Güçlendirilmesi”, Zafer Kalkınma Ajansı 2011 Bölgesel Potansiyelin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı,  Proje Baş Uzmanı.

Eylül 2011-

Aralık 2011

“Manisa İli Ar-Ge Kapasitesinin Tespiti ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi Fizibilite Çalışması”, Zafer Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı, Proje Koordinatör Yardımcısı.

Şubat 2012

“AB Projelerinde Biz De Varız Zafer Kalkınma Ajansı”, Zafer Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Teknik Destek Programı, Proje Uzmanı.

Kasım 2007-

Mart 2010

Oktay E., Karahan Uysal O., Kenanoğlu Bektaş Z., Günden C., Adanacıoğlu H., Yıldız O., Gençler F., Cankurt M., Tosun D., Karakuş O. “Ege Bölgesi’nde Başlıca Tarımsal Ürünler İçin Politika Belirleme Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Güncellenebilir Veri Tabanının Oluşturulması Alt Yapı Projesi,” Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, İzmir.

Kasım 2007-Ağustos 2009

Artukoğlu M. M., Gençler F.,   “Zeytin Üretim ve İşleme Sanayinde Çevre Bilincinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma: Edremit Körfezi Örneği” TUBİTAK 1001 Araştırma Projesi.

Aralık 2003-

Ocak 2006

Artukoğlu M., Işın Ş., Gençler F., Koçak Ç., “Türkiye’de Ankara Tavşanı Yetiştiriciliğinin Bugünkü Durumu ve Ürünlerinin Pazarlanması Olanakları”, TUBİTAK 1001 Araştırma Projesi.

 BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

2000- Halen                 

 

Tarım Ekonomisi Derneği

 BURSLAR

TUBİTAK

“Zeytin Üretim ve İşleme Sanayinde Çevre Bilincinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma: Edremit Körfezi Örneği” 107K 261 No’lu Araştırma Projesi Bursiyeri (Kasım 2007-Ağustos 2009)

TEMA VAKFI 

 Turan DEMİRASLAN bursu, Doktora Projesi (Haziran 2007-Haziran 2009)

 

 
  • Uzaktan Eğitim
  • Eğitim Kataloğu
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik