dr. öğr. üyesi serpil öden 

 

 

ÖZGEÇMİŞ

Dr. Öğretim Üyesi Serpil ÖDEN

 

Doğum Yılı ve Yeri

:

1959, Akhisar

Yazışma Adresi

:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tütün Eksperliği Yüksekokulu

 Akhisar/Manisa/TÜRKİYE

Telefon

:

0 (236) 4126896

E-posta

:

serpil.oden@cbu.edu.tr

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Bölüm

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Ege Üniversitesi

Fen Bilimleri

Bitki Koruma

Doktora

1991

Türkiye

Ege Üniversitesi

Fen Bilimleri

Bitki Koruma

Yüksek Lisans

1981

Türkiye

Ege Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma

Lisans

1981

 

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Üniversite

Ülke/Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Celal Bayar

Türkiye/Manisa

Tütün Teknolojisi Mühendisliği  

Dr. Ö. Ü.

2018 - ……

Celal Bayar

Türkiye/Manisa

Tütün Teknolojisi Mühendisliği  

Yrd. Doç. Dr.

1998-2018

Celal Bayar

Türkiye/Manisa

Alaşehir MYO

Yrd. Doç. Dr.

1997-1998

Çanakkale OMÜ

Türkiye/Çanakkale

Bayramiç MYO

Yrd. Doç. Dr.

1994-1997

Van Yüzüncü Yıl Üni.

Türkiye/Van

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma

Yrd. Doç. Dr.

1992-1994

Van Yüzüncü Yıl Üni.

Türkiye/Van

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma

Dr. Araş. Gör.

1991-1992

Ege Üniversitesi

Fen Bilimleri Ens.

Fitopatoloji Anabilim Dalı

Araş. Gör.

1986-1991

 

UZMANLIK ALANLARI

Bitki Koruma, Fitopatoloji, Entomoloji, Herboloji, Tarımsal Savaş Yöntemleri, Tütün Hastalıkları, Tütün Zararlıları

 

Yönetim Görevi ve Kurul Üyelikleri

Üniversite

Görev

Yıl

Celal Bayar

Tütün Eksperliği Yüksekokulu  Müdür Yardımcılığı

(1997-2003) (2006-2014)

ÇOMÜ

Bayramiç MYO Müdürlüğü

1994-1995

 

 

 

 

ÖZGÜN YAYINLARI

 

SCI Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Oden, S., “Occurence of fireblight in pear trees grown in Van and around”, Proc. 8 th.. Workshop of fire blight, 3 p., Kuşadası, İzmir, Turkey, 1998.

Oden, S., Demirci, M., Zorba, T., 2004. Tütün (Nicotiana tabacum L.)'de GörülenYalancı Orabanş Hastalığına Karşı Bazı Organik Uygulamalar, Ekoloji Dergisi 13 51 S. 20-25.

Sesli, M., Onan, E., Oden, S., Yener, H., and Yegenoglu, E.D., 2010. Resistance Of Olive Cultivars To Verticillium dahliae, Scientific Research and Essays, Vol. 5(12), p. 1561-1565

 

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Öden, S., “Fitobakteriyoloji’de konukçu patojen ilişkileri”, E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Vol. 27,No: 3; 257-269, İzmir, 1990.

Öden, S., “Süs bitkilerinin bakteriyel hastalıkları”, YYÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, Vol. 2, No:3; 201-217, Van, 1992.

Öden, S., “Erwinia chrysanthemi  Burkholder et al.’nin neden olduğu yaprak lekesi, yanıklık ve gövde çürüklüğü”, YYÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, Vol. 2, No:3; 187-199, Van, 1992.

Öden, S., ve Kaya, S. 2015, Bitkisel Üretimde Zararlılara Karşı Kullanılan Biyoteknik Mücadele Yöntemleri”, Manisa İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü Dergisi, Yıl:5, Sayı:15 Sayfa 54-57 Manisa

Öden, S., ve Işık, M. 2015, Ege Bölgesi Tütün Yetiştiriciliği ve Sözleşmeli Üretim Modeli Üstüne Yapılan Değerlendirme, Manisa İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü Dergisi, Yıl:5, Sayı:14 Sayfa 24-25 Manisa

 

  Ulusal Diğer Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Öden, S., “Akhisar ve çevresinden alınan kuru tütün örneklerinde kalan virus hastalıklarından Tütün Mozaik Virusunun test bitkileri yardımı ile saptanması, E.Ü. Ziraat Fakültesi, Bitki Sağlığı Bölümü, Bitirme Tezi, 24 s., Bornova, İzmir, 1981.

Öden, S. ve T. Bora, “İzmir ve İstanbul illerinde önemli süs bitkilerinde görülen bakteriyel hastalıklar ve etmenlerinin saptanması üzerine araştırmalar”,  E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Bornova, İzmir, 1991

Öden, S., “Maviküf Hastalığı”, Çeviri, “Compendium of Tobacco Diseases” isimli kitaptan alınmıştır. Tütün Eksperleri Derneği Bülteni, Sayı; 38: 16-17, İzmir, 1998.

Öden, S., “Külleme Hastalığı”, Çeviri, “Compendium of Tobacco Diseases” isimli kitaptan alınmıştır. Tütün Eksperleri Derneği Bülteni, Sayı; 45, Sayfa; 11, İzmir, 1999.

Öden, S., “Pythium Hastalıkları”, Çeviri, “Compendium of Tobacco Diseases” isimli kitaptan alınmıştır. Tütün Eksperleri Derneği Bülteni, Sayı; 46, Sayfa; 10, İzmir, 1999.

Öden, S., “Tütünlerdeki virus hastalıkları”, TMMOB, Ziraat Mühendisleri Odası Bülteni, Tütün Özel Sayısı, Sayfa; 11-12, İzmir, 1999.

Öden, S., “Canavar otu”, Çeviri, “Orabanche Field Guide” isimli kitaptan alınmıştır. Tütün Eksperleri Derneği Bülteni, Sayı; 50, Sayfa; 6-7, İzmir, 2000.

Öden, S. ve Gökçe, Y., 2009 Entegre Mücadele. Tütün Eksperleri Derneği Bülteni. Sayı:81; Sayfa;27-31. İzmir.

Öden, S. ve Türkel, G., 2013 Tarım İlaçlarının (pestisitlerin) insanlara etkileri. Tütün Eksperleri Derneği Bülteni. Sayı:85; Sayfa;23-28.

Öden, S. ve Akkurt, V., 2016 Pestisitlerin çevreye Zararları. Tütün Eksperleri Derneği Bülteni. Sayı:89; Sayfa;11-17. İzmir.

Uluslararası Kongrede Özet Metin Olarak Yayınlanan Bildiriler

Öden,S. ve Ş. Alp, “Investigations on the fire blight infection in pome fruits grown in Van and around,” Proc. 9 th Congress of the Mediterranean Phytopathologicial Union, İzmir, 531-533, Turkey, 1994.

Öden, S., “Occurence of fireblight in pear trees grown in Van and around”, Proc. 8 th.. Workshop of fire blight, 3 p., Kuşadası, İzmir, Turkey, 1998.

 

 

Ulusal Kongre ve Sempozyumlarda Tam Metin Olarak Yayınlanan Bildiriler

 

Özaktan, H., S. Öden ve N. Delen, “Domates bakteriyel benek hastalığı etmeni (Pseudomonas syringae pv. tomato )’ne bazı bakırlı preparatların etkileri üzerine araştırmalar”, VI. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Bildirileri, No: 6 : 291-294, İzmir, 1991.

 

  

 

 

Projeler

Proje Adı

Destekleyen Kuruluş

Tarih

Görevi

İzmir ve İstanbul İllerinde Önemli Süs Bitkilerinde Görülen Bakteriyel Hastalıkla ve Etmenlerinin Saptanması Üzerine Araştırmalar, Bap Projesi

E.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü

1986-1991

Yürütücü

Akhisar Yöresinde Bazı Zeytin Çeşitlerinin DNA Parmak İzlerinin Belirlenmesi ve Bu Çeşitlerin Verticillium Solgunluğuna Karşı Duyarlılıklarının Saptanması Üzerine Araştırmalar

Devlet Planlama Teşkilatı

2004-2006

Araştırıcı

 

 

 

 

 

 

Atıf Sayısı

SCI-Expanded Dergilerde

3

Uluslararası Dergilerde

2

 

 Son İki Yılda Verilen Dersler

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

Tütün Bilgisine Giriş

4

-

35

Botanik

3

1

35

Tütün Tarımı I

3

1

35

Tütün Zararlıları

3

1

35

Bahar

Bitki Ekolojisi

3

-

35

Tütün Hastalıkları

3

1

35

Tütün Tarımı I

3

1

35

Tarımsal Savaş Yöntemleri

3

-

35

2017-2018

Güz

Tütün Bilgisine Giriş

4

-

35

Botanik

3

1

35

Tütün Tarımı I

3

1

35

Tütün Zararlıları

3

1

35

Bahar

Bitki Ekolojisi

3

-

35

Tütün Hastalıkları

3

1

35

Tütün Tarımı I

3

1

35

Tarımsal Savaş Yöntemleri

3

-

35

 

Güncelleme Tarihi

26.04.2018

 

  • Uzaktan Eğitim
  • Eğitim Kataloğu
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik